Aktualności

13 kwietnia 2021, wtorek

Szanowni Państwo,

Na podstawie postanowień § 3 ust. 12 Regulaminu korzystania z serwisu art.pl informujemy 
o zmianie Regulaminu. Zmiana  regulaminu wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy 
od dnia otrzymania przez Państwa niniejszej informacji.

Regulamin w wersji obowiązującej po wejściu zmian w życie jest dostępny pod adresem: 
LINK

Najistotniejsze zmiany regulaminu dotyczą poniższych kwestii:
  1. usługodawca może wprowadzić opłaty za utrzymanie i rejestrację domeny, z zastrzeżeniem iż wprowadzone opłaty będą kształtowały się na poziomie rynkowym,
  2. w przypadku wprowadzenia opłat za świadczone usługi brak płatności za świadczone usługi w kolejnym okresie abonentowym będzie jednoznaczny z rezygnacją ze świadczenia usług,
  3. administrator domeny może zawrzeć umowę na mocy której przekaże obowiązki administratora domeny podmiotowi trzeciemu,
  4. kolejne zmiany do regulaminu będą mogły być wprowadzane za siedmiodniowym uprzedzeniem,
  5. doprecyzowano postanowienia regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych.
Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od dnia 10 lipca 2021 r. Z poważaniem, Zespół Art.pl

25 października 2019, piątek

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zostały już ostatnie 3 dni na wyrażenie zgody na nowy regulamin ART.PL.
W celu akceptacji regulaminu prosimy o utworzenie hasła i zalogowanie się w serwisie https://user.art.pl. Po jego akceptacji, zarządzane przez Państwa domeny zostaną ponownie aktywowane w ciągu kilku godzin.

W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, w dniu 28.10.2019 nastąpi usunięcie domeny wraz z wszelkimi informacjami z nią związanymi, co może uczynić niemożliwym przywrócenie jej działania.

Nowe reklamacje i zgłoszenia wysyłane po godz. 12:00 w dniu 28.10.2019, dla przypomnienia - wyłącznie na adres mailowy: hostmaster@art.pl - zostaną rozpatrzone po 4.11.2019.

Z poważaniem,
Zespół ART.PL


19 sierpnia 2019, poniedziałek

Szanowni Państwo,

w dniu 3 września 2019 nastąpi wyłączenie długotrwale nieaktywnych domen, których serwery DNS przez co najmniej ostatnie dwa miesiące nie zwracały poprawnej odpowiedzi. Wyłączenie nie dotknie domen, których właściciele wyrazili zgodę na nowy regulamin.


30 lipca 2019, wtorek

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami regulaminu korzystania z serwisu art.pl, a także obowiązkiem klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO) zwracamy się do Państwa z prośbą o zalogowanie się do systemu pod adresem: https://user.art.pl i akceptację zamieszczonego tam regulaminu korzystania z serwisu.

Bardzo prosimy o stosowne działania w ciągu trzech miesięcy, tj. do dnia 28 października 2019 roku. W przypadku braku akceptacji, po tym terminie nastąpi usunięcie domeny wraz z wszelkimi informacjami z nią związanymi.

Komunikat również został przesłany mailem w dniu 29.07.2019 do wszystkich użytkowników serwisu art.pl.


13 grudnia 2013, piątek

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 13 grudnia 2013 r. rejestracja nowych domen w Art.PL została zawieszona.

Wnioski rejestracyjne złożone najpóźniej 13 grudnia 2013 r. będą sukcesywnie rozpatrywane.

Aktualizacja zarejestrowanych wcześniej domen jest możliwa na dotychczasowych zasadach.


28 stycznia 2013, poniedziałek
W ciągu ostatniego tygodnia formularz zgłoszeniowy działał w nieprawidłowy sposób. Osoby, którym nie udało się złożyć wniosku o rejestrację bądź aktualizację domeny, uprzejmie przepraszamy i prosimy o powtórzenie próby. W razie ponownego niepowodzenia, zapraszamy do kontaktu z nami przez pocztę elektroniczną, z równoczesnym podaniem wszystkich danych, które są wymagane przez formularz.


28 lutego 2012, wtorek
Zaktualizowana została nasza strona, wraz z formularzem rejestracyjnym Art.PL. Jest to zapowiedź przyszłych zmian, które będą zmierzały w stronę uproszczenia i automatyzacji obsługi domen. O istotniejszych z nich będziemy informować w tym miejscu. Zapraszamy do rejestracji.